YouTube-iconsocial-facebook-box-blue-icontwitter-iconApps-google-plus-icon

 ICMM2010 - Paper List

Author-alphabetic list of all papers

The Effect of Minority Identity in Nigerian Policy Abdullahi Ayoade Ahmad
Memalarsegarkan Tradisi Lisan Etnik Sabah Melalui Pendokumentasian Abdul Nassir Said, Mohammad Mahdi Abas
Perbandingan Kekesanan Pengasimilasian Bahasa Dalam Antara Pelajar Cina Dengan Pelajar India di Dalam Bilik Darjah Adenan Ayob
Penguasaan Makna Peribahasa Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Ahmad Mahmood Musanif, Zaitul Azma Zainon Hamzah, Nor Azuwan Yaakob & Norizan Che Su
Constructing identities through language: a cross-national study of Malaysia and Indonesia Airil Haimi Mohd Adnan
"Kampung girls always use Malay!” Language, culture and identity in a microcosm Airil Haimi Mohd Adnan
Teaching English to the minority Orang Asli: a case of systematic disempowerment? Airil Haimi Mohd Adnan
The Semang Group of Orang Asli: Language and Cultural Endangerment Alias Abd Ghani
Kepentingan Identiti dan Perjuangan Etnik dalam Masyarakat Malaysia Amir Hasan Dawi
Melestarikan Adat Perpatih dalam Gagasan Satu Malaysia Ani Binti Haji Omar
Tikar Bemban Satu Seni Rupa Iban Yang Harus Dipertahankan Anna Durin,Rahah Hasan,Zarina Mohd. Shah.
Federal Pursuits and Minorities: A Case-Study of India Arshi Khan
Penerimaan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan Oleh Orang-Orang India Sebagai Masyarakat Minoriti Di Malaysia: Satu Tinjauan Sejarah Arulnathan a/l Visurasam
Bilingualism in Iran: Challenges, Perspectives and Solutions Asadollah Khadivi & Reza Kalantari
Konsep Skri’ dan Penggunaan Ungkapan dan Syair dalam Adat Perkahwinan Bugis-Makasar di Sabah Asmiaty Amat,Lokman Abdul Samad
Scotland and Bavaria:A sociolinguistic perspective on identity and language attitudes in two minority communities Barbara Loester
Varieties of Malay and Other Codes Used by Descendants of the Early Telegu Immigrants in Sarawak, Malaysia Caesar DeAlwis, Maya K. David
Dialek Kelantan vs Bahasa Melayu: Tinjauan dari perspektif komunikasi silangbudaya. Che Hasniza Che Noh
ICMM2010_p20  
Tradisi Bahasa Tulisan di Sulawesi Selatan Cho Tae Young
Teaching Culture in English Language Classroom Elena Makarova
Mengungkap Identitas Keindonesian/ Kemelayuan Melalui Peribahasa: Makna, Kekuasaan, dan Globalisasi Fairul Zabadi
English Language Teaching;An Overview of Two Competing Views: Critical vs. Functional Farhad Mazlum Zavarag
Plastik: Satu Evolusi, Inovasi atau Ancaman Dalam Identiti Seni Kraftangan di Sarawak Faridah Sahari,Rahah Hj Hassan
The Maintenance of Malaysia’s Minority Languages Haja Mohideen b. Mohamed Ali
Amalgamation of Cultures: The Autobiography of a Sarawakian Female in Angela Yong’s One Thing Good But Not Both Haslina Binti Omar
The phonological system of Bahasa Toraja Hyosung Hwang,Ho-Young Lee,Tai Hyun Chun
First Language Based Multilingual Education for Minority Communities — A Bidayuh Example Ik Pahon anak Joyik and Josak anak Siam,Grace Tan and Marilina Vega,Steve E. Simpson
When a Moroccan minority becomes a majority: linguistic policy in Ceuta and Melilla Isabel Knoerrich Aldabo
Cabaran Terhadap Bahasa, Budaya dan Agama Masyarakat Portugis: Satu Analisis Di Perkampungan Portugis Melaka Jamian Mohamad
A Jakun Sense of Identity Kamila Ghazali,Sakina Suffian,Khatijah Shamsudin
Integrasi Melayu Minoriti Dengan Cina Majoriti Di Singapura: Satu Kajian Rintis Dalam Domain Peribadi, Keluarga, Pekerjaan, Sosial dan Politik Kamsiah Abdullah
Indian Federalism: A Case of Linguistic Assertion Karuna Thakur
The Language of Business and the Language of the Constitution: Between the Markets, the Country and Nationalist Aspirations in Malaysia Khairil Annuar bin Mohd Kamal,Sharifah Sabrina bt Syed Ali
Identity and Variations in the Syntax of Singapore Bazaar Malay Noun Phrase Khin Khin Aye
Arabic Language-arts Supplement Luganda Values Kirembwe Rashid Abdul Hamed
Budaya Ngayap dalam Cerpen Bunga Rimba Hajah Masrina bt Itom
Manusia Terpinggir Dalam Filem Melayu: Suatu Analisis Terhadap Fenomena Rajuk dan Pujuk Mohammad Mahdi Abas
Integrasi Kaum dari Kacamata Falsafah Bahasa Mohd Rashid Md Idris
Kedudukan Bahasa Arab di Malaysia Muhammad Fauzi Jumingan
Faktor Agama dalam Asimilasi Budaya Arab ke dalam Budaya Melayu Munif Zarirruddin Fikri bin Nordin
Surviving the Assimilation: The Minority Banjarese in a Close-Knit Community Nadhratunnaim Abas
Penggunaan Komunikasi Augmentatif dan Alternatif Dalam Persekitaran Murid Bermasalah Pembelajaran Tanpa Komunikasi Noor Aini Ahmad
Cultural differences in the mis(interpretations) of metaphors in Antoine de Saint-Exupéry's Le Petit Prince Noorhayati Md Ali,Jawakhir Mior Jaafar
Tenunan Kain Pua Dalam Budaya Iban Di Sarawak Noria Tugang
Vitaliti Bahasa dalam Komuniti Minoriti: Kasus Sihan di Sarawak, Malaysia Noriah Mohamed, Nor Hashimah Hashim, Tajul Aripin Kassin,Syed Zainal Ariff Syed Jamaluddin
Kemahiran Komunikasi Terhadap Konteks Hubungan Sosial Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Norliza Abdul Majid
Pemerian Semula Dialek Negeri Sembilan: Satu Laporan Awal Norsimah Mat Awal, Mohamad Fadzeli Jaafar, Idris Aman & Zaharani Ahmad
Cucupatian (Teka-Teki) Banjar Sebagai Tunggak Budaya Indonesia Nuraini Yusoff,Rustam Effendi
Industry’s Needs on Oral Communication Skills Among Tourism Students in a Polytechnic Nurzarimah Jamil, Parahsakthi a/p Chidambaram
Minority Languages as Underdogs in Multi-Lingual West Africa Settings: The Impact of Yoruba on Arigidi Oshodi Boluwaji
Iban and Lun Bawang in Brunai Darussalam: Endangered but Still Resisting Paolo Coluzzi
Seeking relevance in Sarawakian folktales Patrick Yeoh
Garapan Identiti Visual Dalam Seni Lukis Sarawak Rahah Haji Hasan, Faridah Sahari, Zarina Mohd. Shah & Anna Durin
Bahasa Melayu Minoriti Dalam Masyarakat Majoriti Berbahasa Inggeris: Rujukan Khusus Di Katanning, Australia Raja Masittah Raja Ariffin
Pembangunan Simulasi Komputer Inven tori Perkataan Berfungsi Dalam Persekitaran Bilik Darjah Sebagai Bahan Pengajaran Murid-Murid Bermasalah Pembelajaran Teruk Rohaizah Abdul Wahid, Marzita Mansor, Noor Aini Ahmad
Fenomena Bahasa Orang Asli Melayu-Proto: Kajian Suku Duano Rohani Mohd Yusof
Masyarakat Melayu Sebagai Golongan Minoriti di Singapura: Impaknya Terhadap Bahasa Roksana bibi binti Abdullah
Pemuliharaan Makanan Tradisional Masyarakat Bugis di kalangan generasi Muda di Daerah Pontian, Johor Ruhaizan Bt Sulaiman @ Abd Rahim,Ilham Nazahiah Bt M.Salleh
Perbandingan Tiga Pendekatan Pengajaran Awal Membaca Bahasa Melayu di Kalangan Kanak-kanak Tabika Azila Alias, Mazlina Che Mustafa
The Language Choice in Different Domains among Chindians in Malaysia Mac Yin Mee, Ainun Rozana Mohd Zaid
Kosa Kata Dasar dan Deskripsi Fonologi Bahasa Sihan di Sarawak, Malaysia Noriah Mohamed, Tajul Aripin Kassin, Syed Zainal Ariff Syed Jamaluddin dan Nor Hashimah Hashim
Penukaran kod sebagai medium interaksi di kalangan penutur Iban: Satu kajian kes Norliza Amin dan Jamian Mohamad
Preferred Pronouns Among the Twenty-Something Population in the Malaysian Universities Normala Othman
Penggunaan Jelatung Dalam Masyarakat Di Pesisir Sungai Sarawak Ringah Kayan
Pendidikan Pelbagai Budaya: Komik Mat Som sebagai Bahan Bantu Mengajar Samsudin bin Suhaili
Employing Information and Communication Technologies in the Revitalisation and Maintenance of Indigenous Languages of Sarawak Vyonne Edwin, Alvin W. Yeo, Sarah Flora Juan, and Beatrice Chin
Buddhists Minority in Malay Muslims Majority of Pasir Mas, Kelantan Zuriati Bt Mohd Rashid
Bahasa Dan Sempadan Etnik Dalam Kalangan Murid Pelbagai Etnik Di Sekolah Menengah Di Malaysia Najeemah Mohd Yusof & Yasmin Ahmad
The language of educational consultations: Identifying higher education with English Su-Hie TING & Jacinta Jiin-Yih YEO
Languages crossing ethnic boundaries in transactions at photo shop Su-Hie TING & Kimberley Yih-Long LAU
Young Hokkien speakers’ pride in their ethnic language and Mandarin Su-Hie TING & Yann-Yann PUAH
Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Pembelajaran Bahasa Arab: Satu Kajian Di Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti Malaysia Sabah Haji Saini bin Ag. Damit & Haji Mohammad Bin Seman
THE ACADEMIC DIFFICULTIES EXPERIENCED BY THE MALAYSIAN POSTGRADUATE STUDENTS IN AUSTRALIA Siti Salina Abdullah & Hamidah Sulaiman
Reduplications in Malay and Bidayuh: Some Problems for
L2 phonology, Grammar and Semantic Features
Shanthi Nadarajan
Culture Clash: Arizona as a Mirror of Spreading Anti
Minority Sentiment Worldwide
Therese de Vet

 

Get in touch

Contact Us

Address: 

Malaysian Association of Modern Languages

c/o Faculty of Language and Linguistics

Universiti Malaya

50603 Kuala Lumpur, Malaysia

 

Office: +60  3 - 7967 3029 | Fax: +60  3 - 7967 9707