Jurnal Bahasa Jendela Alam (JBJA)

Jurnal Bahasa Jendela Alam (JBJA)

Persatuan Bahasa Moden Malaysia 

Print ISSN: 1394-3936

Sidang Editor mengalu-alukan sumbangan artikel yang dihasilkan dari penyelidikan yang berkaitan dengan bahasa, untuk diterbitkan dalam Jurnal Bahasa Jendela Alam.

Artikel boleh dihantar kepada Ketua Editor: Dr Roshidah Binti Hassan di  roshidah@um.edu.my

Senarai Keluaran Jurnal Terdahulu:

  • Jilid 1, 1996
  • Jilid 2, 1997
  • Jilid 3, 2004
  • Jilid 4, 2006
  • Jilid 5, 2008
  • Jilid 6, 2011
  • Jilid 7, 2011
  • Jilid 8, 2014
  • Jilid 9, 2015
  • Jilid 10, 2016

Download Panduan Penulisan Manuskrip